Dnia 10.11.2017 r. w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się wojewódzkie obchody dolnośląskiej PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na uroczytsość przybyli dostojni goście, m.in. członkinie rządu, panie minister: Elżbieta Witek i Anna Zalewska, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz przedstawiciele służb mundurowych. Powołano nowych komendantów we Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich, oraz zastępców komendantów komend miejskich i powiatowych w Zgorzelcu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Kłodzku, Jeleniej Górze, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oławie i Głogowie oraz w Kamiennej Górze i Ząbkowicach Śląskich, powierzono obowiązki zastępców komendantów. W Komendzie Powiatowej w Miliczu na Zastępce Komendata Powiatowego powołano st. kpt. mgr inż. Grzegorza Zmaczyńskiego. Komendant główny PSP, generał brygadier Leszek Suski, awansował na kolejne stopnie służbowe sześciu strażaków w korpusie aspirantów . Natomiast ośmiu wyróżniającym się w służbie strażakom, komendant główny PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków, przyznał  nagrody pieniężne.  Dolnośląski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Adam Konieczny nadał 13 strażakom korpusu podoficerskiego PSP wyższe stopnie służbowe. W Kamiennej Górze zastępcą komendanta została pierwsza w Polsce kobieta.

Foto Lech Lewandowski, Dolnośląski Urząd Wojewódzki