W dniu 08 marca 2018 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu st. kpt. Tomasz Kopeć złożył wszystkim Paniom pracującym w tut. komendzie najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz wręczył dla każdej z Pań czerwoną różę.