To piękna tradycja, a jednocześnie szczególnego rodzaju strażackie świadectwo ofiarności i gotowości niesienia pomocy potrzebującym w każdy możliwy sposób. Z racji wykonywanego zawodu strażacy  gaszą pożary, ewakuują poszkodowanych i udzielają im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bronią też przed niszczącymi skutkami żywiołów takich jak coraz częstsze huragany czy powodzie.

Ale na tym nie kończy się ich aktywność i wrażliwość. Od lat bowiem bardzo liczna jest wśród strażaków grupa honorowych dawców krwi. Oni stanowią też trzon ogólnopolskiej akcji „SpoKREWnieni służbą” ,oddawania honorowo krwi. W ten sposób funkcjonariusze służb mundurowych oraz Wojska Polskiego, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym oddają honorowo krew chorym i ofiarom wypadków.

Akcja oddawania krwi miała miejsce w dniu 16 marca 2018 r., w godzinach 8-12:30 w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. pl. ks. Eugeniusza Waresiaka 7 w Miliczu.