W dniu 16 marca 2018 r., na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu odbyła się konferencja pt. ,,Ochrona Przeciwpożarowa Lasów'', w której udział wzieli pracownicy Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Milicz i Żmigród. Organizatorami Konferencji byli Pan st. kpt. mgr inż. Tomasz Kopeć - Komendant Powiatowy Państwwoej Straży Pożarnej w Miliczu i Pan mgr inż. Janusz Łabuda - Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz. Tematyka konferencji związana była m. in. z ochroną przeciwpożarową w lasach, dysponowaniem sił i środków podczas pożarów lasów, prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych. Prelegentami konferencji byli kpt. mgr inż. Dominik Kucharski - Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych, st. kpt. mgr Krzysztof Dobroszczyk - Dyżurny Operacyjny, kpt. inż. Artur Rutkowski - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miliczu, a także Pan mgr inż. Tomasz Kowalski - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz. Dla uczestników konferencji przygotowano także pokaz sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu milickiej jednostki, przedstawiono również funkcjonowanie komory dymowej, w której szkoleni są strażacy z PSP i OSP.