Podczas obchodów Dnia Strażaka we Wrocławiu strażacy z KP PSP Milicz zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe, awanse na stopień młodszego brygadiera otrzymali otrzymali: 

Tomasz Kopeć Komendat Powiatowy PSP w Miliczu

Grzegorz Zmaczyński Zastępca Komendata Powiatowego PSP w Miliczu

Krzysztof Dobroszczyk Dyżurny Operacyjny

Sebastian Ozga Dyżurny Operacyjny

Srebną oznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej wyrózniony został również ranny podczac orkanu Ksawery Waldemar Dubicki. Tegoroczne donośląskie uroczystości z okazji Dnia Strażaka,odbyły 13 maja się na wrocławskim Rynku, wśród zaproszynych gośći  znalazł się m.in. ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz,  wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, przedstawiciel KG PSP st. bryg.  Mariusz  Mojek, który odczytał list komendanta głównego oraz goście z Czech i niemieckiej THW . Ciekawym elementem tegorocznych obchodów był koncert blisko 100 – osobowej orkiestry dętej złożonej z muzyków wojska, policji i turowskiej elektrowni z okazji przypadjącej setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Foto Lech Lewandowski KW PSP Wrocław.