W piątek 25 maja o godzinie 11 na terenie KP PSP w Miliczu obchodzono powiatowy Dzień Strażaka. Obok zaproszonych przedstawicieli służb współpracujących, lokalnych samorządów i księży na uroczystość przybyła Minister Beata Kempa, która dziękowała za ogromne zaangażowanie i poświęcenie wszystkim strażakom, w szczególności najbardziej poszkodowanemu podczas orkanu Ksawery st. ogn. Waldemarowi Dubickiemu. Wręczono odznaczenia, awanse oraz statuetki i listy gratulacyjne dziękując za pomoc w ratowaniu życia i mienia podczas przejścia Orkanu Ksawery: funkcjonariuszom PSP Milicz, policjantom, pracownikom Nadleśnictwa Milicz, strażakom 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Milicz oraz druhom z OSP. Wyróżniono także Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Sułowa za zajęcie pierwszego miejsca na dolnym śląsku w plebiscycie Gazety Wrocławskiej. Po części oficjalnej wszyscy zaproszeniu udali się na strażacką grochówkę. Fot. Alicja Szczepańska-Sikorska Głos Milicza.