W dniu 21 grudnia 2018 r., o godzinie 9:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Miliczu odbyła się Narada Roczna podsumowująca działalność komendy w 2018 roku. Podczas narady zostały omówione zrealizowane inwestycje w 2018 roku oraz pozyskany sprzęt ratowniczy, a także podsumowano działalność prewencyjną. Na zakończenie narady zwrócono uwagę na kierunki działań jakie zostaną podjęte w 2019 r. W naradzie uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP Milicz.