Dnia 13.02.2019 podpisane zostało porozumienie pomiędzy KOMENDĄ POWIATOWĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MILICZU reprezentowaną przez Komednata mł. bryg. Tomasza Kopcia, a 4 REGIONALNĄ BAZĄ LOGISTYCZNĄ SKŁAD MILICZ reprezentowaną przez p.o. Kierownika Składu st. chor. Rafała Wachowiaka w zakresie współpracy Wojskowej Straży Pożarnej z tutejszą Komendą na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu milickiego. W ramach tej współpracy przewidziany jest  m.in. działu strażaków WSP w działaniach ratowniczych prowadzonych przez PSP na terenie powiatu, udostępnianie w zależności od posiadanych możliwości terenów, pomieszczeń oraz sprzętu i materiałów do prowadzenia wspólnych szkoleń strażaków, realizacji innych przedsięwzięć oraz wspólnej profilaktycznej działalności informacyjnej, w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.