W dniu 08 marca 2019 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu mł. bryg. Tomasz Kopeć wraz z funkcjonariuszami złożył wszystkim Paniom pracującym w tut. komendzie najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz wręczył dla każdej z Pań bukiet róż.