W dniu 21 marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom. W eliminacja powiatowych udział wzięło 26 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu milickiego. Uczestnicy turnieju mieli do rozwiązania test, który składał się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, w dogrywce uczestnicy mieli za zadanie podać prawidłową nazwę danego sprzętu strażackiego. W pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe), miejsce I Lena Kamieńska z Gminy Milicz, II miejsce Mikołaj Żyto z Gminy Cieszków i III miejsce Szymon Stasiak z Gminy Krośnice. W drugiej grupie wiekowej (7,8 klasa i gimnazjum) I miejsce Maciej Bielawny z Gminy Cieszków, II miejsce Julian Stachura z Gminy Milicz i III Marcin Tomczyk z Gminy Milicz. W trzeciej grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne), I miejsce Natalia Juśkiewicz z Gminy Krośnice, II miejsce Angelika Hybś z Gminy Krośnice i III miejsce Mateusz Cholewicki z Gminy Milicz. Podczas turniej obecni byli Pan Grzegorz Duda – Starosta Powiatu Milickiego, Pan mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kopeć – Komendant Powiatowy PSP w Miliczu wraz ze swoim zastępcą Panem mł. bryg. mgr inż. Grzegorzem Zmaczyńskim, Pan Marek Sierpiński – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Ignacy Miecznikowiski – Wójt Gminy Cieszków i dh Wojciech Bukowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Jury eliminacji powiatowych w składzie kpt. mgr inż. Dominik Kucharski – Przewodniczący, Pani Anna Stefańska – Sekretarz i dh Ireneusz Tokarski – Członek.