Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne.

 

1) Słowo wstępne KG PSP

2) Tryb i zasady

3) Wniosek

4) Przykładowy wniosek