Dnia 1.09.2017 roku Dolnośląski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Adam Konieczny powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu st. kpt. mgr inż. Grzegorzowi Zmaczyńskiemu. Mieszkający w Miliczu strażak służbę rozpoczął w roku 2002 podejmując stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W roku 2006 ukończył naukę na studiach I stopnia otrzymują stopień oficerski młodszego kapitana, tytuł inżyniera pożarnictwa, broniąc doświadczalną pracę dyplomową z zakresu dymotwórczości izolacji kablowych. W tym samym roku rozpoczął służbę stałą w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w wydziale kontrolno-rozpoznawczym. Równolegle ze służba w roku 2007 rozpoczął naukę na niestacjonarnych studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, które ukończył w roku 2008 broniąc pracę dyplomową z zakresu funkcjonowania budynków inteligentnych. W roku 2009 został mianowany  na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Miliczu, gdzie służbę pełni do dzisiaj. W tym roku także został absolwentem studiów podyplomowych "Gospodarowanie zasobami" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - przeznaczone dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej.