Do zdarzenie doszło w Grzebielinie dnia 14.01.2018 roku. Do straży wpłynęło zgłoszenie o porzuconej beczce w młodniku z której wydobywa się czarna substancja. Po dojeździe zastępów JRG Milicz i OSP Brzezina zabezpieczono miejsce zdarzenia i wyznaczono strefę zagrożenia. Ze względu na brak możliwości zidentyfikowania substancji  na teren działania przyjechała specjalna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego JRG Ostrów Wielkopolski. Ratownicy ubrani w  ubranie chemiczne oraz w sprzęcie ochrony dróg oddechowych pobrali próbki do badania. Po dokonaniu analizy substancji stwierdzono, że jest to mieszanina substancji ropopochodnych, najprawdopodobniej przepracowany olej silnikowy. Następnie postawiono beczkę pionowo, uszczelniono wyciek za pomocą strecz folii uwolnioną substancję posypano sorbentem Damolin, beczkę przekazano właścicielowi terenu. W wyniku podjętych działań zagrożenie zostało zlikwidowane.