Topniejący lód na zalewie to trudne, ale też realistyczne warunki do ćwiczeń dla strażaków. Strażacy ćwiczyli dotarcie oraz podejmowanie z wody osób poszkodowanych na kruchym lodzie. Ratownik w skafandrze wypornościowym próbował dotrzeć na środek lodu wykonać przerębel oraz czekać na ratunek kolegów, którzy przy pomocy sań lodowych docierali i podejmowali go z wody, a następnie bezpiecznie transportowali na suchy ląd. Wszyscy ratownicy biorący udział w ćwiczeniach byli asekurowani linkami ratowniczymi. Wchodzenie na lód bez asekuracji jest bardzo niebezpieczne! Ratownicy na lodzie poruszają się w pozycji leżącej, aby rozłożyć ciężar ciała na możliwie jak największą powierzchnię.