Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Dostawę paiw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu"

                                                                                                                                                   

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu zaprasza do przedstawiania ofert cenowych na ,,Dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej''.

 

Dokumenty do

                                                                                                                                                   

Czytaj więcej: Zaproszenie Do Składania Ofert 2019/2020 „Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży...

Informacja dla wykonawców

                                                                                                                                                   

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu

Formularz

                                                                                                                                                   

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla...

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

                                                                                                                                                   

Menu News

Biegnij Jędrzej,.. biegnij!

czwartek, 16, styczeń 2020 10:41

Biegnij Jędrzej,.. biegnij!

czwartek, 16, styczeń 2020 10:41

 

Archiwalna strona kppsp

archiwum stara strona

Obszar działania

Komenda Powiatowa PSP w Miliczu położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, od strony północno-zachodniej graniczy z woj. wielkopolskim,
obszar obejmuje swoim zakresem gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz o łącznej powierzchni 716 km2, który zamieszkuje 38 705 ludności, znaczny obszar powiatu milickiego zajmują lasy i wody (kliknij mapkę, aby powiększyć).

 obszar.jpg

Nasza lokalizacja

Kontakt

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 3

 

56-300 Milicz

 

tel. 71-38 41 338

 

faks 71-38 42 152

 

NIP: 916-126-15-78

 

milicz@kwpsp.wroc.pl