PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

 

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej ...

- Ustawa z dnia 07.09.2007r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej ...

- Rozporzędzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.02.2008r. w sprawie uposażenia strażaków PSP ...

- Rozporzędzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną ...

- Rozporzędzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.11.2005r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości prowadzenia okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej ...

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej ...

- Zmiania ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 lipca 2008 roku ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie włączania jednostek ppoż do KSRG ...

- Rozporzędzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń ...

- Rozporządzenie w sprawie współdziałania jednostek bioracych udział w działaniu ratowniczym ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ...

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ...

 

Dzisiaj
Wczoraj
W tygodniu
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
135
185
573
85747
5711
7740
88387

Your IP: 23.20.193.33
2017-07-26 18:43
Visitors Counter